Khác biệt giữa các bản “Minh Tuyên Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình = Tranh vẽ Minh Tuyên Tông
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[nhà Minh|Đại Minh]]
| tại vị = [[27 tháng 6]] năm [[1425]] &ndash; [[31 tháng 1]] năm [[1435]] <br> ({{age in years and days|1425|6|27|1435|1|31}})<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:1368 till:1644
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:276 start:1368
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1425 till:1435 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color = "grey">[[Minh Nhân Tông]]</font>