Khác biệt giữa các bản “Tống Khâm Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| nơi mất = [[Mãn Châu]]
| nơi an táng=
| tại vị =[[19 tháng 1]] năm [[1126]] &ndash; [[9 tháng 1]] năm [[1127]]<ref>Quân đội [[nhà Kim]] tiến vào Khai Phong ngày 9 tháng 1 năm 1127, coi như kết thúc triều đại của ông.</reftimeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:960 till:1279
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:319 start:960
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1126 till:1127 color:red
</timeline>
<ref>Quân đội [[nhà Kim]] tiến vào Khai Phong ngày 9 tháng 1 năm 1127, coi như kết thúc triều đại của ông.</ref>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Tống Huy Tông]]</font>