Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tư Mã Luân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[nhà Tấn|nhà Tây Tấn]]
| tại vị = [[tháng 2/]] năm [[301]] - [[30 tháng 5/]] năm [[301]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
| đăng quang = 2/[[301]]
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:266 till:420
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:154 start:266
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:301 till:301 color:red
</timeline>
 
| đăng quang = 2/[[301]]
| tiền nhiệm = [[Tấn Huệ Đế]]
| nhiếp chính =
41.686

lần sửa đổi