Khác biệt giữa các bản “Hoàn Nhan Doãn Tế”

không có tóm lược sửa đổi
n (Ohchick97 đã đổi Kim Vệ Thiệu Vương thành Hoàn Nhan Doãn Tế)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = Vua [[nhà Kim]]
| tại vị = 29/12/[[1208]] &ndash; 11/9/[[1213]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:1115 till:1234
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:119 start:1115
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1208 till:1213 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Kim Chương Tông]]</font>
41.686

lần sửa đổi