Khác biệt giữa các bản “Reverse proxy”

không có tóm lược sửa đổi
(Sửa lỗi chính tả)
[[Tập tin:Reverse proxy h2g2bob.svg|thumb|right|280px|alt=A proxy server connecting the Internet to an internal network.|Một reverse proxy nhận yêu cầu từ Internet và chuyển tới các máy chủ (servers) trong mạng cục bộ (LAN).]]
 
Trong hệ thống mạng thông tin, '''reverse proxy''' là một loại [[proxy server]] trung gian giữa một máy chủ và các clients gởi tới các yêu cầu. Nó kiểm soát yêu cầu của các clients, nếu hợp lệ, sẽ luân chuyển đến các servers thích ứng.<ref name="apache-forward-reverse">{{chú thích web|url=http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_proxy.html#forwardreverse|title=Forward and reverse proxies|publisher=The Apache Software Foundation|accessdate=ngày 9 tháng 2 năm 2011}}</ref> Trái ngược với một proxy chuyển tiếp (forward proxy), là một trung gian cho các clients liên hệ với nó liên lạc với bất kỳ máy chủ nào, Reverse proxy là một trung gian cho các máy chủ liên hệ với nó được liên lạc bởi bất kỳ clients nào.
 
Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng Reverse proxy là khả năng quản lý tập trung. Nó giúp kiểm soát mọi requests do clients gửi lên các servers mà được bảo vệ.