Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = Vua [[Bắc Ngụy]]
| tại vị = [[13 tháng 6]], năm [[532]] &ndash; [[3 tháng 2]], năm [[535]]<br/>({{số năm theo năm và ngày|532|6|13|535|2|3}})<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:386 till:535
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:149 start:386
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:532 till:535 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = An Định vương [[Nguyên Lãng (Bắc Ngụy)|Nguyên Lãng]]
41.686

lần sửa đổi