Khác biệt giữa các bản “Nguyên Ninh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cỡ hình =
| ghi chú hình = Chân dung Rinchinbal Khan, Nguyên Ninh Tông.
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[nhà Nguyên|Đại Nguyên]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tại vị = 23 tháng 10 năm 1332 – 14 tháng 12 năm 1332<timeline>