Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 124.132.158.132 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Diepphi)
== Chống quyền thần và bị giết ==
 
Quyền hành của Tư Mã Chiêu trong triều ngày một to và tiếp tục lấn át Tào MạoMao. Năm [[258]], Chiêu ép Tào MạoMao phong mình làm Tấn công, ban cửu tích và hưởng thực ấp 6 quận thuộc Tinh châu và 2 quận thuộc Tư châu. Tào MạoMao bất đắc dĩ phải nghe theo.
 
Trước sự chèn ép của Tư Mã Chiêu, Tào MạoMao không cam chịu. Ngày Kỉ Sửu tháng 5 năm Canh Thìn ([[2 tháng 6]] năm [[260]]), ông cho triệu các đại thần [[Vương Trầm]], [[Vương Kinh]] và [[Vương Nghiệp]] vào cung bàn kế chống lại Tư Mã Chiêu. Ông nói với ba người
:''Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trẫm không thể bị hắn làm nhục, nên triệu các khanh bàn kế thảo phạt''.
 
Tuy nhiên Quách Thái hậu và các đại thần liên tiếp chống đối kế hoạch của Tào MạoMao. Tào MạoMao bất bình, tập hợp vài trăm đồng bộc, đánh trống hò hét ở cửa cung xông ra ngoài, muốn đánh vào phủ Tư Mã Chiêu. Vương Trầm và Vương Nghiệp sợ bị họa diệt môn bèn phản lại ông, báo tin cho [[Tư Mã Chiêu]] biệtbiết việc này. Tư Mã Chiêu phái quân vào cung trấn áp. Khi quân Tào Mao tiến tới Nam Khuyết phía nam cung thành, bị Hộ quân [[Giả Sung]] là thủ hạ tin cậy của Tư Mã Chiêu mang quân ngăn cản.
 
Tào MạoMao đích thân rút kiếm xung trận. Giả Sung bèn sai thủ hạ là Thái tử xá nhân [[Thành Tế]] xông lại giết chết Tào Mao. Lúc mất, Tào Mao được 20 tuổi.
 
Sau đó, Chiêu dùng danh nghĩa Hoàng thái hậu bịa ra các tội của Tào MạoMao và phế ông làm thứ nhân. Tuy nhiên về sau, Chiêu nghe theo lời ông chú [[Tư Mã Phu]], quyết định khôi phục tước vị Cao Quý Hương công cho Tào MạoMao, an táng theo vương lễ. Sau đó thấy nhiều người bất bình việc mình giết vua, [[Tư Mã Chiêu]] theo kế [[Giả Sung]], làm như không biết việc giết Tào MạoMao, bèn bắt [[Thành Tế]] trị tội giết vua và [[tru di tam tộc]].
 
Tư Mã Chiêu lập con trai của Yến vương [[Tào Vũ]], cháu nội của [[Tào Phi]] lên ngôi vua, tức Ngụy Nguyên đế. Năm năm sau, con Chiêu là [[Tư Mã Viêm]] soán ngôi, kết thúc nhà Ngụy.
1.274

lần sửa đổi