Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Hoán”

thừa "
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(thừa ")
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên đầy đủ = Tào Hoán (曹奐)
| thụy hiệu = Nguyên Hoàng Đế (元皇帝)
| niên hiệu = ''Cảnh Nguyên'' (260–264) <br> ''Hàm Hy'' (265-266)
| miếu hiệu =
| nơi an táng =
41.686

lần sửa đổi