Khác biệt giữa các bản “Bắc Chu Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{infobox royalty
| name = Bắc Chu Vũ Đế <br/> 北周武帝
| native name = 北周武帝
| title = [[Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]]
| thêm = china