Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tùy Cung Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thêm = china
| tên đầy đủ =Dương Hựu (楊侑)
| chức vị =[[ Hoàng đế]] [[nhà Tùy|Đại Tùy]]
| tại vị =[[18 tháng 12]] năm [[617]]<ref name=ZZTJ184>''Tư trị thông giám'', [[:zh:s:資治通鑑/卷184|quyển 184]].</ref> - [[12 tháng 6]] năm [[618]]<ref name=ZZTJ185>''[[Tư trị thông giám]]'', [[:zh:s:資治通鑑/卷185|quyển 185]].</ref><br/>({{số năm theo năm và ngày|617|12|18|618|6|12}})<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:581 till:618
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:37 start:581
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:617 till:618 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| nhiếp chính = [[Dương Hạo|Tần Vương]]<br /> [[Dương Đồng|Hoàng Thái Chủ]]
41.686

lần sửa đổi