Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Cảnh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Lý Nguyên Hạo (李元昊)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tại vị = [[1032]] – [[1048]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:1032 till:1227
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:195 start:1032
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1032 till:1048 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="red">'''Sáng lập triều đại'''</font>
| thông tin con cái =
| con cái =
| sinh = {{ngày sinh|1003|6|7}}
| mất = {{ngày mất và tuổi|1048|1|9|1003|6|7}}
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
| nơi an táng = Thái lăng