Khác biệt giữa các bản “Kim Ai Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[nhà Kim|Đại Kim]]
| tại vị = [[1224]] &ndash; [[1234]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
41.686

lần sửa đổi