Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước vị = [[Hoàng đế]] [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]]
| thêm = china
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[nhà Hán|nhà Đông Hán]]
| tại vị = [[146]] &ndash; [[167]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50