Khác biệt giữa các bản “EBay”

n
| http://www.ebay.at/
| [[tiếng Đức]]
| 18, tháng 12 năm 2000<ref>{{chú thích web |url=http://investor.ebay.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=29434 |title=eBay Launches Service for Austria |date=[[ngày 18 tháng 12 năm 2000]] |accessdate=ngày 9 tháng 11 năm 2007 |format= |work=eBay Inc. - Investor Relations |publisher=eBay Inc.}}</ref>
|-
| {{flag|Belgium}}
| http://www.ebay.com.hk/
| [[tiếng Trung Quốc]], [[tiếng Anh]]
| 21, tháng 12 năm 2003<ref>{{chú thích web |url=http://investor.ebay.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=124995 |title=eBay Launches Service For Hong Kong |date=[[ngày 21 tháng 12 năm 2003]] |accessdate=ngày 9 tháng 11 năm 2007 |format= |work=eBay Inc. - Investor Relations |publisher=eBay Inc.}}</ref>
|-
| {{flag|Ấn Độ}}
| http://www.ebay.com.my/
| [[tiếng Anh]]
| 1, tháng 12 năm 2004<ref>{{chú thích web |url=http://investor.ebay.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=149589 |title=eBay Launches Service for Malaysia |date=[[ngày 1 tháng 12 năm 2004]] |accessdate=ngày 9 tháng 11 năm 2007 |format= |work=eBay Inc. - Investor Relations |publisher=eBay Inc.}}</ref>
|-
| {{flag|Mexico}}
| http://www.ebay.ph/
| [[tiếng Anh]]
| 16, tháng 11 năm 2004<ref>{{chú thích web |url=http://investor.ebay.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=148474 |title=eBay Launches Service for the Philippines |date=[[ngày 16 tháng 11 năm 2004]] |accessdate=ngày 9 tháng 11 năm 2007 |format= |work=eBay Inc. - Investor Relations |publisher=eBay Inc.}}</ref>
|-
| {{flag|Ba Lan}}
| http://www.ebay.com.sg/
| [[tiếng Anh]]
| 24, tháng 10 năm 2001<ref>{{chú thích web |url=http://investor.ebay.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=62937 |title=eBay Launches Service for Singapore |date=[[ngày 24 tháng 10 năm 2001]] |accessdate=ngày 9 tháng 11 năm 2007 |format= |work=eBay Inc. - Investor Relations |publisher=eBay Inc.}}</ref>
|-
| {{flag|Hàn Quốc}}
| http://www.auction.co.kr/
| [[tiếng Triều Tiên]]
| 15, tháng 2 năm 2001<ref>{{chú thích web |url=http://english.hani.co.kr/section-004000000/2001/004000000200101080924185.html |title=<nowiki>[Internet Auction]</nowiki> Auction "eBay will start Korean service next month" |date=[[ngày 8 tháng 1 năm 2001]] |accessdate=ngày 29 tháng 11 năm 2007 |format= |work= |publisher=Hangyore News (Yonhab News).}}</ref>
|-
| {{flag|Tây Ban Nha}}
| http://www.ebay.es/
| [[tiếng Tây Ban Nha]]
| 8, tháng 1 năm 2002<ref>{{chú thích web |url=http://pages.ebay.es/portada/pdf/Dossier_eBay.pdf |title=eBay.es Dossier de Prensa |date=[[tháng 1 năm 2001]] |accessdate=ngày 9 tháng 11 năm 2007 |format=PDF |work=eBay.es |publisher=eBay Inc.}}</ref>
|-
| {{flag|Thụy Điển}}