Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình = Tranh vẽ Tấn Văn công trong ''Tấn Văn công phục quốc đồ'' thời [[nhà Tống]]
| chức vị = [[Quân chủ|Vua]] [[tấn (nước)|nước Tấn]]
| tại vị = [[636 TCN]] - [[628 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1033 till:-376
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:657 start:-1033
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-636 till:-628 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Tấn Hoài công]]</font>