Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mệnh lệnh thức”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.3104810 using AWB
(Dịch từ bài viết Anh)
 
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.3104810 using AWB)
 
== Tham khảo ==
{{reflisttham khảo}}
 
== Ghi chú ==
 
{{Grammatical moods}}
 
{{sơ khai}}
 
{{DEFAULTSORT:Mệnh lệnh thức}}