Khác biệt giữa các bản “Tống Thành công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hoàng tộc = [[tống (nước)|nước Tống]]
| kiểu hoàng tộc = Chính quyền
| tên đầy đủ = Tử Vương Thần (子王臣)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tước vị đầy đủ =