Khác biệt giữa các bản “Tiếng Thụy Điển”

 
== Lịch sử ==
Tiếng Thụy Điển có liên hệ mật thiết với [[tiếng Đan Mạch]] và [[tiếng Na Uy]], thường ai hiểu một trong hai tiếng đó đều có thể hiểu tiếng Thụy Điển. Ba thứ tiếng kể trên tách ra từ [[tiếng NaBắc UyÂu cổ]] vào khoảng 10 thế kỷ trước đây. Tiếng Thụy Điển, tiếng Đan Mạch và [[tiếng Na Uy Bokmål]] thuộc vào [[nhóm ngôn ngữ Đông Scandinavia]] và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của [[tiếng German Hạ Đức]]. Người Thụy Điển thường hiểu tiếng Na Uy hơn tiếng Đan Mạch. Mặc dù người Thụy Điển ít hiểu tiếng Đan Mạch, không nhất thiết là người Đan Mạch không hiểu tiếng Thụy Điển.
 
== Phân loại ==