Khác biệt giữa các bản “Trịnh U công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái = [[Trịnh Nhu công]] (?)
| hoàng tộc = [[trịnh (nước)|nước Trịnh]]
| kiểu hoàng tộc = GiaChính tộcquyền| tên đầy đủ = Cơ Dĩ (姬已)
| tên đầy đủ = Cơ Dĩ
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = Trịnh U công (鄭幽公)
| cha = [[Trịnh Cung công]]
| mẹ =