Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Nghĩa (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Nguyễn Thị Nghĩa''' (sinh ngày 6 tháng 12 năm 1960) là [[chính trị gia]] người Việt Nam. Bà hiện là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa 14 (2016-2021), thuộc đoàn đại biểu thành phố [[Hải Phòng]]. Bà từng là đại biểu quốc hội [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]. Bà thuộc đoàn đại biểu [[Hải Phòng]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref><ref>http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/28/1396/Nguyen-Thi-Nghia.aspx</ref>
==Tiểu sử ==
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nghĩa
 
Ngày sinh: 6/12/1960
 
Giới tính: Nữ
 
Dân tộc: Kinh
 
Tôn giáo: Không
 
Quê quán: Xã Tân Phong huyện Kiến Thụy , TP Hải Phòng
 
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 
Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam
 
Nơi làm việc: Thành ủy Hải Phòng
 
Ngày vào đảng: 1/9/1983
 
Nơi ứng cử: TP Hải Phòng
 
Đại biểu Quốc hội khoá: X,XIII,XIV
 
Đại biểu chuyên trách: Không
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 
== Tham khảo ==