Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Triệu Thị Thu Phương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Triệu Thị Thu Phương''' (sinh ngày 5 tháng 9 năm 1977) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa 13]], khóa 14, thuộc đoàn đại biểu [[Bắc Kạn]]. Bà là người dân tộc [[Dao]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref><ref>http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/81/1632/Trieu-Thi-Thu-Phuong.aspx</ref>
==Tiểu sử==
Giới tính: Nữ
 
Dân tộc: Dao
 
Tôn giáo: Không
 
Quê quán: Xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể , Bắc Kạn
 
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa
 
Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Kạn, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
 
Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
 
Ngày vào đảng: 19/5/2005
 
Nơi ứng cử: Bắc Kạn
 
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV
 
Đại biểu chuyên trách: Địa phương
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 Bắc Kạn]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 Bắc Kạn]]
[[Thể loại:Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]]
[[Thể loại:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam]]