Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái = [[Ngụy Vũ hầu]]
| hoàng tộc = [[ngụy (nước)|nước Ngụy]]
| kiểu hoàng tộc = GiaChính tộcquyền| tên đầy đủ = Ngụy Tư (魏斯) hay Cơ Tư
| tên đầy đủ = Ngụy Tư (魏斯) hay Cơ Tư
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ
| tước vị đầy đủ =
41.686

lần sửa đổi