Khác biệt giữa các bản “Tấn Trác Tử”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái =
| hoàng tộc = [[tấn (nước)|nước Tấn]]
| kiểu hoàng tộc = chưChính hầuquyền| tên đầy đủ = Cơ Trác Tử (姬卓子)
| tên đầy đủ = Cơ Trác Tử (姬卓子)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tước vị đầy đủ =