Khác biệt giữa các bản “Lỗ Khang công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái = [[Lỗ Cảnh công]]
| hoàng tộc = [[lỗ (nước)|nước Lỗ]]
| kiểu hoàng tộc = chưChính hầuquyền| tên đầy đủ = Cơ Đồn (姬屯)
| tên đầy đủ = Cơ Đồn
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu =Lỗ Khang công (魯康公)
| cha = [[Lỗ Cung công]]
| mẹ =