Khác biệt giữa các bản “Tào Huệ bá”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Tào Huệ bá (蔡惠伯)
| cha = [[Tào Đái bá]]
| mẹ =