Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Giản công”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chức vị = [[Vua]] [[tề (nước)|nước Tề]]
| tại vị = [[484 TCN]] - [[481 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:140200 height:50
PlotArea = width:110170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1046 till:-221386
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:825660 start:-1046
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
41.686

lần sửa đổi