Khác biệt giữa các bản “Tề Hồ công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Tề Hồ công
| native name = 齊胡公
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Tề Hồ công (齊胡公)
| cha = [[Tề Quý công]]
| mẹ =