Khác biệt giữa các bản “Tề Vũ công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Tề Vũ công
| native name = 齊武公
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Tề Vũ công (齊武公)
| cha = [[Tề Hiến công]]
| mẹ =
| sinh =
| mất = [[825 TCN]]
| nơi mất = [[Trung Quốc]]
}}
41.686

lần sửa đổi