Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hoàn công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">'''Nước Trịnh thành lập'''</font>
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Trịnh Vũ công]]</font>
| phối ngẫu =