Khác biệt giữa các bản “Trần Đơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI]]
[[Thể loại:Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII12]]