Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|nơi mất = [[Việt Nam]]
|nơi an táng = Phú Lăng, [[Thanh Hóa]], [[Việt Nam]]
|tên đầy đủ = Lê Duy Cáp, (黎維祫) <br/>Lê Duy Hiệp
|kiểu tên đầy đủ = Tên húy
|tại vị = [[1675]] &ndash; [[1705]]<timeline>