Khác biệt giữa các bản “Lê Vĩnh Tân”

[[Thể loại: Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 Đồng Tháp]]
[[Thể loại: Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]