Khác biệt giữa các bản “Vương phi”

Sang thời [[nhà Minh]] và [[nhà Thanh]], các sinh mẫu là tần phi đã có thể được tôn làm Hoàng thái hậu, nhưng đều có quy định về danh xưng để phân biệt với Đích Thái hậu.
 
Tuy nhiên, ở [[Việt Nam]] [[nhà Nguyễn]] vẫn tuân thủ quy định đích-thứ rất rõ rệt. Như mẹ ruột của [[Nguyễn Hoằng Tông]] Khải Định Đế]] là [[Hựu Thiên Thuần hoàng hậu]] Dương Thị Thục, sau khi Khải Định đăng cơ chỉ được tôn làm ''Hoàng thái phi'', sinh thần gọi là ''Tiên Thọ tiết'' (僊壽節), vì vậy còn gọi là '''Tiên Mẫu''' (僊母). Còn mẹ đích [[Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu]] Nguyễn Hữu Thị Nhàn được tôn làm Hoàng thái hậu. Vào năm [[1923]], Khải Định Đế mới tôn Dương Thái phi làm Hoàng thái hậu, gọi là ''Khôn Nghi Hoàng thái hậu'' (坤儀皇太后), để phân biệt với Nguyễn Thái hậu khi ấy được tôn làm ''Khôn Nguyên Hoàng thái hậu'' (坤元皇太后). Vì để phân biệt thứ bậc, người ta bắt đầu gọi bà Khôn Nguyên Thái hậu là '''Đức Thánh Cung''' (德聖宮), còn bà Khôn Nghi Thái hậu là '''Đức Tiên Cung''' (德仙宮).
 
== Những người nổi tiếng ==