Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiếng Na Uy trung đại”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin ngôn ngữ|familycolor=Indo-European|name=MiddleTiếng NorwegianNa Uy trung đại|nativename=<small>Mellomnorsk / Millomnorsk</small>|region=[[Vương quốc Na Uy (872–1397)]], [[Liên ming Kalmar]], [[Đan Mạch–Na Uy]]|fam2=[[Ngữ tộc German|German]]|fam3=[[Ngữ chi German Bắc|German Bắc]]|fam4=[[Tiếng Bắc Âu cổ#Phương ngữ Tây Bắc Âu cổ|Tây Scandinavia]]|fam5=[[Tiếng Na Uy|Na Uy]]|ancestor=[[Tiếng Tiền German|Tiền German]]|ancestor2=[[Tiếng Tiền Bắc Âu|Tiền Bắc Âu]]|ancestor3=[[Tiếng Bắc Âu cổ|Bắc Âu cổ]]|ancestor4=[[Tiếng Bắc Âu cổ#Phương ngữ Tây Bắc Âu cổ|Tây Bắc Âu cổ]]|ancestor5=[[Tiếng Na Uy cổ|Na Uy cổ]]|script=[[Bảng chữ cái Latinh|Latinh]]|iso3=none|glotto=none}}
'''Tiếng Na Uy trung đại''' ([[tiếng Na Uy]]: ''mellomnorsk'', ''middelnorsk'', ''millomnorsk'') là một dạng của [[tiếng Na Uy]] được nói từ năm 1350 đến 1550 và giai đoạn cuối cùng của [[tiếng Na Uy cổ]] khi nó còn nguyên vẹn, trước khi bị [[tiếng Đan Mạch]] thay thế ở vai trò là ngôn ngữ chính thức. Tiếng Na Uy về sau chịu ảnh hưởng rất lớn từ [[tiếng Đan Mạch]].