Khác biệt giữa các bản “Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo”

n
PhanAnh123 đã đổi Ngữ chi Malay-Polynesia thành Ngữ tộc Malay-Polynesia qua đổi hướng: Malay-Polynesia là một nhánh chính và lớn của hệ Nam Đảo, nên đặt là ngữ tộc thì đúng hơn, việc nó có thu…
n (PhanAnh123 đã đổi Ngữ chi Malay-Polynesia thành Ngữ tộc Malay-Polynesia qua đổi hướng: Malay-Polynesia là một nhánh chính và lớn của hệ Nam Đảo, nên đặt là ngữ tộc thì đúng hơn, việc nó có thu…)