Quý Natal 08

Tham gia ngày 3 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| birth_date = {{birth date and age|df=yes|2002|9|10}}
| birth_place = [[Huế]], [[Việt Nam]]
| genre = {{hlist|[[Electronic dance music|EDM]]|[[progressive house]]|[[big room house]]|[[future bass]]}}
| occupation = {{hlist|[[Disc jockey|DJ]]|[[remix|remixer]]|[[nhà sản xuất thu âm]]}}
| instrument = {{hlist|[[Electronic keyboard| keyboards]]|[[FL Studio]]}}