Quý Natal 08

Tham gia ngày 3 tháng 7 năm 2016
Không có tóm lược sửa đổi
{{fs player |no=35 |nat=RUS |pos=GK|name=[[Igor Akinfeev]] }}
{{fs end}}
 
==Discography==
===Album===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ Danh sách album và xếp hạng
! scope="col" rowspan="2" style="width:11.5em;"| Tên album
! scope="col" rowspan="2" style="width:18.5em;"| Thông tin
! scope="col" colspan="8" | Thứ tự xếp hạng
|-
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Billboard 200|US]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Dance/Electronic Albums|US<br />Dance]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Top Heatseekers Albums|US <br />Heat]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Dance/Electronic Albums|UK<br />Dance]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Ultratop|BEL]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Dance/Electronic Albums|NLD]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Dance/Electronic Albums|AUS]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Dance/Electronic Albums|AUT]]<br />
|-
! scope="row"| ''[[Gold Skies (EP)|It's Natal]]''
|
* Phát hành: 4 tháng Hai, 2017
* Hãng đĩa: [[Spinnin' Records|Spinnin']]
* Định dạng: Digital download
| -
| -
| 67
| 80
| -
| -
| -
| -
|-
| colspan="10" style="font-size:90%"| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory.
|}
 
===Singles===
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+
! scope="col" rowspan="2" style="width:1em;"| Năm
! scope="col" rowspan="2" style="width:15em;"| Tên bài hát
! scope="col" colspan="12"| Thứ tự xếp hạng
! scope="col" rowspan="2" style="width:10em;"| Album
|-
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[ARIA Charts|AUS]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Ö3 Austria Top 40|AUT]]
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Ultratop|BEL (Vl)]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Ultratop|BEL (Wa)]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Billboard Hot 100|US]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Syndicat National de l'Édition Phonographique|FRA]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[GfK Entertainment|GER]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Irish Singles Chart|IRL]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Single Top 100|NLD]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Sverigetopplistan|SWE]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Swiss Hitparade|SWI]]<br />
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[UK Singles Chart|UK]]<br />
|-
|rowspan="1"|2010
! scope="row"| "Phazing" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Dirty South (nhạc sĩ)|Dirty South]])
| — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || —
|rowspan="1" {{N/A|Non-album single}}
|-
|rowspan="1"|2012
! scope="row"| "[[Latch (bài hát)|Latch Light]]" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Disclosure (nhóm nhạc)|Disclosure]], [[Sam Smith]])
| 47 || — || 4 || 36 || 7 || 8 || — || 35 || 60 || 30 || — || 11
| ''[[Settle (album) | Settle]]''
|-
|rowspan="1"|2013
! scope="row"| "Footrocker" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Mightyfools]] - Quý Natal Remix)
| — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || —
| {{N/A|Non-album single}}
|-
|rowspan="1"|2014
! scope="row"| "[[Firestone (bài hát)|Heart, Firestone]]" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Kygo]], [[DubVision]])
| 10 || 5 || 4 || 4 || 92 || 7 || 3 || 2 || 4 || 2 || 4 || 8
| ''[[Cloud Nine (album của Kygo)|Cloud Nine]]''
|-
|rowspan="4"|2017
! scope="row"| "Mix Of Fire" <br /><span style="font-size:85%;"></span>
| 58 || — || — || 55 || 182 || — || 44 || — || — || — || — || 135
|rowspan="2" |''[[Gold Skies (EP)|It's Natal]]''
|-
! scope="row"| "Sky Blue" <br /><span style="font-size:85%;"></span>
| — || — || — || 174 || — || — || — || — || — || — || — || —
|-
! scope="row"| "[[It Ain't Me]]" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Kygo]], [[Selena Gomez]] - Quý Natal Remix)
| 9 || — || 1 || 36 || 12 || 7 || 3 || 2 || 6 || 3 || 4 || 9
| {{TBA}}
|-
! scope="row"| "Deepstar"
| — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || — || —
|{{TBA}}
|-
| colspan="16" style="font-size:90%"| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory.
|}
 
===Music Video===
 
==UMF 2017==