Quý Natal 08

Tham gia ngày 3 tháng 7 năm 2016
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Billboard Hot 100|US]]<br />
|-
|rowspan="1"|20102017
! scope="row"| "Mix Of Fire"
! scope="row"| "Phazing" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Dirty South (nhạc sĩ)|Dirty South]])
| — || — || — || — || — || — || — || — || — || —
|rowspan="13" {{N/A|Non-album singlesingles}}
|rowspan="12"|20122017
! scope="row"| "Sky Blue" <br/>
| — || 49 || — || — || — || — || — || — || — || —
|-
! scope="row"| "PhazingSky Blue" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Dirty South (nhạcQuý sĩ)|DirtyNatal South]]Rework)
|rowspan="1"|2012
| 4738 || — || 425 || 369 || 7 || 8158 || — || 35 || 60 || 30
! scope="row"| "[[Latch (bài hát)|Latch Light]]" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Disclosure (nhóm nhạc)|Disclosure]], [[Sam Smith]])
| 47 || — || 4 || 36 || 7 || 8 || — || 35 || 60 || 30
| ''[[Settle (album) | Settle]]''
|-
|rowspan="1"|2013
! scope="row"| "Footrocker" <br/> <span style="font-size:85%;"> (hợp tác với [[Mightyfools]] - Quý Natal Remix)
| — || — || — || — || — || — || — || — || — || —
| {{N/A|Non-album single}}
|-
|rowspan="1"|2014