Quý Natal 08

Tham gia ngày 3 tháng 7 năm 2016
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ Danh sách album và xếp hạng
! scope="col" rowspan="2" style="width:11.5em;"| Tên albumTitle
! scope="col" rowspan="2" style="width:18.5em;"| Thông tinDetails
! scope="col" colspan="3" | ThứPeak tựchart xếp hạngpositions
|-
! scope="col" style="width:2.5em;font-size:90%;"| [[Billboard 200|US]]<br />
! scope="row"| ''[[Gold Skies (EP)]]'' <br /> <span style="font-size:85%;">(Quý Natal Remix)</span>
|
* Phát hànhReleased: 19 tháng Bảy, 2017
* Hãng đĩaLabel: Spinnin' Remixes
* Định dạngFormats: Digital download
| —
| —