Khác biệt giữa các bản “Henri Maspero”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox scientist
| name =
| image = Henri Maspero.png
| imagesize = 180px
| alt =
| caption =
| fullname = Henri Maspero
| othernames =
| birth_name =Henri Paul Gaston Maspero
| birth_date = {{birth date | 1883 | 12 | 15 | df = yes}}
| birth_place = [[Paris, France]]
| death_date = {{death date and age | 1945 | 03 | 17 | 1883 | 12 | 15 | df = yes}}
| death_place = [[Buchenwald concentration camp]], [[Nazi Germany]]
| death_cause =
| residence =
| era =
| region =
| workplaces = [[La Sorbonne]]<br />[[École Pratique des Hautes Études]]
| alma_mater =
| thesis_title =
| thesis_url =
| thesis_year =
| academic_advisors = [[Édouard Chavannes]]<br />[[Sylvain Lévi]]
| doctoral_students =
| notable_students =
| school_tradition =
| fields = [[Daoism]], [[Chinese history]]
| principal_ideas =
| major_works =
| awards =
| influences =
| influenced =
| website =
| footnotes =
| module = {{infobox Chinese | child = yes | t=馬伯樂 | s = 马伯乐 | p=Mǎ Bólè | w = Ma Po-lê }}
}}
'''Henri Paul Gaston Maspero''' hay '''Mã Bá Lạc''' (1883-1945) là giáo sư, học giả chuyên nghiên cứu về phương Đông người Pháp. Ông là một trong những người phương Tây tiên phong nghiên cứu về Đạo Giáo.
 
223.257

lần sửa đổi