Khác biệt giữa các bản “Vũ Tiến Lộc”

== Câu nói ==
{{cquote|''Con đường dài nhất Việt Nam là con đường đi từ lời nói tới hành động của một số quan chức.''||| (nói về hành động của các quan chức trong bộ máy lãnh đạo, kỳ họp XII của Quốc hội Việt Nam 4-2016) <ref>[http://vtc.vn/ong-vu-tien-loc-con-duong-dai-nhat-viet-nam-la-tu-loi-noi-den-viec-lam.2.602405.htm]</ref>}}
 
{{cquote|''90 năm trước, Bác Hồ đã định hướng nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường.''||| (Tại hội nghị giao ban doanh nghiệp ngày 25/8/2015 tại Đà Nẵng) <ref>[http://infonet.vn/90-nam-truoc-bac-ho-da-dinh-huong-nen-kinh-te-viet-nam-la-kinh-te-thi-truong-post172535.info]</ref>}}
 
==Chú thích==