Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Lịch sử giáo dục Việt Nam”

tên theo Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013
(Đã lùi lại sửa đổi 21005734 của 220.129.232.78 (Thảo luận))
(tên theo Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013)
[[Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa|Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]{{•}}
[[Giáo dục Việt Nam Cộng hòa|Việt Nam Cộng hòa]]{{•}}
[[Giáo dục Việt Nam|Cộng hòa hội Chủchủ nghĩa Việt Nam]]
</div>
}}