Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngô Thị Minh”

[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 Quảng Ninh]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 Quảng Ninh]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11]]