Khác biệt giữa các bản “Nguyên Ninh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên Nebty =
| Horus Vàng =
| hoàng tộc = [[Borjigin|NhàBột BorjiginNhi Chỉ Cân]] (Боржигин)
| cha = [[Nguyên Minh Tông]]
| mẹ = [[Babusha]]