Trinhhoa

Gia nhập ngày 19 tháng 4 năm 2010
 
==== Hình Giáng Sinh PL 2553====
[[tập tin:Giáng Sinh 2553.svg|1000px|Giáng Sinh PL 2553]]
[[Tập tin:Đại Sứ Quán Việt Nam - Phnôm Penh.png|nhỏ|200px|phải|Đại Sứ Quán Việt Nam - Phnôm Penh]]
380

lần sửa đổi