Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

 
==Nguồn gốc các họ người Hoa==
Trước thời [[Chiến Quốc]] (thế kỷ thứ V TCN), chỉ có các gia đình quyền thế và tầng lớp tinh hoa quý tộc mới có họ. Theo truyền thống lịch sử '''tính''' (姓) và '''thị''' (氏) có nhiều khác biệt. '''''Tính''''' được các bộ lạc quyền quý sở hữu. Về mặt tổng thể, các ''tính'' này có bộ thủ nữ (女), được xem như là chứng tích của [[chế độ mẫu quyền|xã hội mẫu hệ]], được truyền theo dòng nữ. Một giả thuyết khác của nhà Hán học Léon Vandermeersch dựa trên các quan sát về sự thay đổi tự dạng trong [[giáp cốt văn]] từ thời [[nhà Thương]] tới thời [[nhà Chu]]. Có vẻ như bộ thủ nữ xuất hiện trong các chữ Hán tạo thành trong giai đoạn nhà Chu sau nhà Thương để chỉ tới các nhóm sắc dân hoặc bộ lạc. Với lối tạo chữ này, có lẽ người xưa muốn biểu đạt ý nghĩa "ngườiđược phụmẹ nữsinh như thế hoặc một bộ lạc như thếra". Tự hình chữ ''tính'' (姓) có thể phản ánh một điều hiện hữu là thời đại nhà Chu, ít nhất là ở thời kỳ đầu, chỉ nó nữ giới (những người vợ đến từ các bộ lạc khác nhau được gã vào họ nhà Chu) được gọi bằng tên bộ lạc mà họ sinh ra, trong khi nam giới được gọi bằng danh xưng hoặc thái ấp của họ.
 
Trước triều đại [[Nhà Tần]] (thế kỷ thứ III TCN), Trung Hoa là một chế độ phong kiến rộng lớn. Khi đó, '''''thị''','' xuất hiện lần đầu vào thời [[nhà Chu]], đánh dấu sự hình thành chế độ phụ hệ trong nền văn hóa Trung Hoa và cấu trúc xã hội trở nên phức tạp hơn. Cùng một tính sẽ có nhiều thị khác nhau, tức là, thị ra đời để đáp ứng nhu cầu phân biệt giữa những người chung một tính. Trong giai đoạn này, một người xuất thân quyền quý sẽ vừa mang ''thị'' vừa mang ''tính''. Ví dụ, các vua và hoàng thân [[Trịnh (nước)|nước Trịnh]] vốn mang tính là [[Cơ (họ)|Cơ]] (姬), sau lấy tên nước là [[Trịnh (họ)|Trịnh]] (鄭) làm thị của mình để phân biệt với những người cũng có tính là Cơ khác.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/2046955/complex-origins-chinese-names-demystified|title=The complex origins of Chinese names demystified|date=2016-11-18|accessdate=2017-05-20|website=South China Morning Post|publisher=South China Morning Post|author=WEE KEK KOON}}</ref>