Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
:''C'' = {4, 2, 1, 3}
:''D'' = {Đ;O;T;R;W,A;,N;G;X;H,N,A,C,R,Y}
:E = {A,H,Y,H,Y,D,O,N,G,O,K}
 
Các tập hợp có nhiều phần tử có thể liệt kê một số phần tử. Chẳng hạn tập hợp 1000 số tự nhiên đầu tiên có thể liệt kê như sau:
4

lần sửa đổi