Khác biệt giữa các bản “Tập hợp (toán học)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Thuyduong040826 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TheNothingness
n (Đã lùi lại sửa đổi của Thuyduong040826 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TheNothingness)
 
:''C'' = {4, 2, 1, 3}
:''D'' = {W,Đ;O;T;R;A,;N,N,A,C,R,Y;G;X;H}
:E = {A,H,Y,H,Y,D,O,N,G,O,K}
 
Các tập hợp có nhiều phần tử có thể liệt kê một số phần tử. Chẳng hạn tập hợp 1000 số tự nhiên đầu tiên có thể liệt kê như sau: