Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
Loại chủ quyền = Độc lập |
Sự kiện thành lập = |
Ngày thành lập = Từ [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland|Anh]]<br />[[27 tháng 4]] năm [[1961]] |
Năm ước lượng dân số = |
Dân số ước lượng = |